Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyeler,

Yönetim kurulumuz’un 30 Aralık 2016  tarih ve 2016/6 sayılı kararı gereğince
15 Ocak 2017  tarihinde saat 14:00′da Olağan  Genel Kurul yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise  22 Ocak 2017   tarihinde aynı saatte ve yerde
2. toplantı yapılacaktır.
Genel Kurul Adresi: Kurnaköy Mezarlık Mevkii 3 Pafta 75 Parsel Pendik İstanbul
Gündem :
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Heyeti Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması Müzakeresi ve İbrası
5. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış

Hakkında Kutsal Aksoy